Preskočiť navigáciu

VenCorp

Management

Manažérsku spoločnosť VenCorp Management, a.s., tvorí  manažérsky tím ambicióznych a kvalifikovaných ľudí zameraný na výkon všetkých činností v procese vyhľadávania, spracovania a posúdenia potenciálnych investícií. Tie sú následne predkladané investorom na rozhodnutie o realizácii akvizície. Primárnou činnosťou managementu je riadenie projektov počas všetkých štádií ich životnosti.

     Garanciou kvality činnosti zamestnancov Vencorp Management, a.s. je ich vysoká odborná úroveň a profesionálny prístup.  Management spoločnosti tvorí tím skúsených odborníkov s jedinečným know-how v oblasti  investičného bankovníctva, projektového financovania a property developmentu. 

   Management spoločnosti:
     - Ing. Ivan Benda - predseda predstavenstva


   Management spoločnosti dopĺňa skupina projektových manažérov a  
   pracovníkov back office. 
    - Ing. Marek Miskerik - project manager / property development
    - Ing. Alexandra Mihóková - marketing and sale manager
    - Ing. Marián Mihók - project manager / property development