Preskočiť navigáciu

VenCorp

O spoločnosti

Spoločnosť VENCORP MANAGEMENT, a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2003. Cieľom jej aktivít je prostredníctvom investícií do kvalitných a perspektívnych projektov v rôznych štádiách rozvoja zhodnocovať prostriedky svojich akcionárov. Od svojho vzniku sa skupina profiluje v dvoch smeroch, a to v oblasti property development, ktorá v súčasnosti prevažujúca, a venture capital. 

Medzi projektmi dominuje rezidenčný development, ktorý je doplnený aktivitami v oblasti logistického developmentu. V teritoriálnom zameraní sa kladie dôraz najmä na región Bratislavy a blízkeho okolia, ale priebežne sa sledujú a vyhodnocujú investičné príležitosti v lokalitách s rastovým potenciálom v rámci Slovenskej a Českej republiky. V súčasnosti venuje pozornosť perspektívnym oblastiam, medzi ktoré patrí aj región Vysokých Tatier, ako možnosť rozvoja cestovného ruchu v rámci apartmánových komplexov.