Preskočiť navigáciu

VenCorp

Property development

     Spoločnosť VENCORP MANAGEMENT profiluje v dvoch smeroch, a to v oblasti property development, ktorá je v súčasnosti prevažujúca, a venture capital.
     Developerské oddelenie vzniklo v dôsledku značného vzrastajúceho dopytu po nehnuteľnostiach. Priaznivá situácia pre investovanie na trhu realít vytvorila priestor pre vznik množstva nových projektov. VENCORP MANAGEMENT  svoje investičné zámery umiestnila predovšetkým v Bratislave a jej okolí, v atraktívnej lokalite Vysokých Tatier a iných.
     Spoločnosť vyhľadáva, spracúva a posudzuje potenciálne investície na trhu nehnuteľností. Vybrané projekty následne realizuje a manažuje, čo znamená, že spoločnosť zodpovedá za komplexnú realizáciu investičného zámeru.

Segment špecifikácie

  • výstavba bytových domov
  • výstavba polyfunkčných zariadení
  • individuálna bytová výstavba
  • priemyselné parky
  • administratívne budovy
  • výstavba obchodných priestorov
  • výstavba zariadení cestovného ruchu