Preskočiť navigáciu

VenCorp

Automotive Group SK - "greenfield project"

Stav projektu: ukončený
Lokalita: Sereď

     Spoločnosť Automotive Group SK, s.r.o. (AMG SK, s.r.o.) pôsobí na trhu subdodávateľov pre automobilový priemysel od roku 2004. História dcérskych spoločností, prostredníctvom, ktorých sú rozvíjané aktivity v oblasti automobilového priemyslu však siahajú až do roku 1996. Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá v hlavnej činnosti zastrešovaním dcérskych spoločností v uvedenom odvetví. Technologické vybavenie výroby zodpovedá súčasným požiadavkám zákazníkov pri šití autopoťahov a špičkovému zariadeniu pri rezacích kapacitách.Spoločnosť využila práve prebiehajúcu vlnu expanzie automobilového priemyslu na Slovensku spojenú s už dlhodobým pôsobením automobilky VW, ako aj s novými investíciami spoločností Hyundai KIA v Žiline a PSA Peugeot - Citrően v Trnave.
     Hlavnou činnosťou spoločnosti je rezanie a šitie materiálov pre automobilový priemysel na šitie poťahov sedadiel a iné. AMG SK, s.r.o. vystupuje aj ako dodávateľ obalov pre manipuláciu s dielmi vyžadujúcimi ochranu pred poškodením. 
    Po úspešnom rozbehnutí projektu bol v roku 2006 zrealizovaný odpredaj spoločnosti strategickému investorovi.