Preskočiť navigáciu

VenCorp

DAK KB, s.r.o. - povrchová úprava kovov

Stav projektu: ukončený
Lokalita: Šoporňa

     Projekt DAK KB, s.r.o. bol realizovaný kapitálovým vstupom do pôvodnej spoločnosti s cieľom vybudovania výrobnej prevádzky s plne automatizovanou linkou pre povrchovú úpravu kovov, metódou nanášania práškových farieb. Spoločnosť DAK KB,s.r.o. ponúka sa zameriava na tieto služby:
- antikorózna predúprava - fosfátovavanie, zinkový primer
- nanášanie práškových farieb polyesterových a epoxypolyesterových
- nanášanie plastov polyamydových,polyesterových a PVC
- otryskávanie
- elektrostatická povrchová úprava práškovými plastami .      Samotná realizácia investičného zámeru nebola uskutočnená a obchodné podiely boli spätne odpredané v roku 2005.